ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB HOSTING)

Η φιλοξενία ιστοσελίδων είναι ένα μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει σε ιδιώτες και εταιρείες να διαθέτουν μία ιστοσελίδα συνεχώς αναρτημένη στο Διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύνεται με το κόστος του ανάλογου εξοπλισμού, όπως οι εξυπηρετητές ή την ανάγκη εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού εξωτερικών συνδέσεων και εύρους σύνδεσης, όπως το bandwidth.

Ο όρος Web Hosting αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία ο ιδιοκτήτης μίας ιστοσελίδας ενοικιάζει χώρο σε υπολογιστές για να τοποθετήσει τα αρχεία του. Τα αρχεία αυτά, που στοιχειοθετούν την ιστοσελίδα του, προσφέρονται μέσω ασφαλούς δικτύου συνεχόμενης παροχής στους επισκέπτες του .Κάθε ιστοσελίδα απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό/στόχο, στοχεύει δηλαδή το κοινό του βάσει κάποιων κριτηρίων.

Ο όρος Web Hosting είναι η ενοικίαση του χώρου στον ιδιοκτήτη μιας ιστοσελίδας σε υπολογιστές (διακομιστές) για να τοποθετήσει τα αρχεία του. Κάθε εταιρία ή ιδιώτης που παρέχουν φιλοξενία σε ιδιοκτήτες ιστοσελίδων διαθέτει τα δικά της πακέτα hosting με τιμές,ταχύτητες,διάρκεια και χαρακτηριστικά ανάλογα με τα θέλω του πελάτη. Οπότε σύμφωνα με την χρήση ή την κίνηση και την δημοφιλία της ιστοσελίδας του κάθε ενδιαφερόμενου επιλέγει το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα σε αυτόν.

Τα πακέτα φιλοξενίας όπως κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω οικογένειες:

• Shared Hosting, όπου παρέχεται μέρος του διακομιστή στον οποίο φιλοξενούνται και άλλοι χρήστες.

• Reseller Hosting, όπου υπάρχει η δυνατότητα της μεταπώλησης εργαλείων φιλοξενίας ιστοσελίδων και χώρου.

• Cloud Hosting, όπου τα εισερχόμενα αιτήματα εξυπηρέτησης διαμοιράζονται σε μηχανήματα που έχουν το μικρότερο φόρτο εργασίας με την χρήση της τεχνολογίας διαμοιρασμού φόρτου εργασίας σε πολλούς διακομιστές ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα τα αντίγραφα σε κάθε server εξασφαλίζουν την διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των αρχείων.

• Dedicated Servers, όπου παρέχεται ολόκληρος ο διακομιστής για αποκλειστική χρήση και διαχείριση από τον κάτοχο του ιστότοπου.

• Virtual Private Server, όπου μέσω λογισμικού εικονικοποίησης διακομιστή (virtualization) παρέχεται στον διακομιστή ένας απομονωμένος χώρος με δικούς του –αποκλειστικής χρήσης- πόρους συστήματος και κεντρική πρόσβαση.